ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಇಬ್ಬರ ಕೆಲಸ

ಇದು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಫೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆ ತಡೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇಕಾದವರು ಕರೆದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ‘ಜನ’ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಯತ್ತಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಫೀಸು. ಹೊರಗಡೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದೆ. ಒಳಗೆ ಆಫೀಸು. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಕನ್ನಡಿ. ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ ಬೇಕಾದರೆ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಮೊಲೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆದು ತೃಪ್ತಿಯಾದರೂ ತುಲ್ಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಏನೋ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಕಾಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ತುಲ್ನೀರು ಜಿನುಗಿ ತುಲ್ಲು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಅವಳು ತುಲ್ನೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಅವಳ ಕಾಮ ಯೋಚನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ತನ್ನ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಬೇರೆಯವರ ಕೆಲಸ!! ಸರಿ, ಅವಳ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಳ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮೇಡಂ ಕೆಲಸವೇ ಅವನ ಕೆಲಸ. ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ರೇಕಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಉತ್ತಮ ವಿಡಿಯೋ. ಕೃತ್ರಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ತುಲ್ಲು ಒರೆಸುವುದು, ಮೊಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದೂ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು ಕರೆಯುವುದೂ ಅಸಹಜ ಎನ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ಆಫೀಸ್ ಎಂದೆನಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ನಡೆಯ ಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಏನು? ಈಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇರ ಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.