ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪಲು ಕಾಮದಾಸೆ

ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪಲು ಕಾಮದಾಸೆ

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸಿ ಪಿಗರ್ ಒಬ್ಬಳು ಕರಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಒಬ್ಬನಾ ಜೊತೆ ಕಾಮದಾಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಚಿನಾಲಿ.

ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ, ಅವಳು ಕಚ್ಚಿ ಮುತ್ತು ಕೊಡಲು ಆ ಬೋಳಿ ಮಗ ಅದನ್ನು ಸವಿದು ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಡಲು ನೋಡಲು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನಿಗುರಲು ಆಹ್ಹ್!……!!

ಮುಂದೆ ಅವಳ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚದೇನೆ ಅವಳ್ನಾ ಕೆಳಗೆ ಕೂರಿಸಿ, ಅವನ್ ನಿಗುರಿದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವಳ್ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ನಾಚಿಕೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ, ತುಣ್ಣೆನಾ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಚಿನಾಲಿ.

ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪೋದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಚೀಪೋದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಚೂಲ್ ತಡಿಲಾಗದೆ ಅವನ್ ಕೈ ಹಾಕಿ ಪಚ ಪಚ ಅಂತ ಜಟಕ ಹೊಡಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ.

ಆದ್ರೂ ಅವಳ್ ಪಾಡಿಗೆ ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವನ್ ತುಣ್ಣೆ ನೆಕ್ಕು ತಿದ್ದಾಳೆ, ಆಗಾಗ ಬಾಯಿಗೂ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೂರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದಾಳೆ.

ತುಣ್ನೆಯ ಆಗೋದೇ ಸರಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಬೋಸಿಡಿ ಚಿನಾಲಿ, ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೇಯೋರೋ ಅವಳ್ನಾ…!!

ಅವಳ್ ತುಲ್ಲು ರಕ್ತ ಬರೋ ವರೆಗೂ ಕೇಯ್ಬೇಕು ಆ ಚಿನಾಲಿ.

ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ನಾಚಿಕೆ, ಬಿಚ್ಚೆ ಬೇಗ ನಿನ್ನ ರವಿಕೆ
ಕಾಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಕಾಮಕ್ರಿಯೆಯ ರಸಿಕ ನಾನು!!

ಕಾಮರಸಿಕ..!!